Aktuellt

KALENDARIUM

Torsdagar jämna veckor


Våren 2024

16 maj 2024

ÖPPET HUS 16:30-20:00

fika till självkostnadspris

Plats Furuliden
Adress
Södra Långåsvägen 10, BjörklingeGlad Vår!
Vi önskar er en

skön Sommar!


Hösten 2024

5 september 2024

ÖPPET HUS 16:30-20:00

fika till självkostnadspris

Plats Furuliden
Adress
Södra Långåsvägen 10, Björklinge


19 september 2024

ÖPPET HUS 16:30-20:00

fika till självkostnadspris

Plats Furuliden
Adress
Södra Långåsvägen 10, Björklinge


3 oktober 2024

ÖPPET HUS 16:30-20:00

fika till självkostnadspris

Plats Furuliden
Adress
Södra Långåsvägen 10, Björklinge


17 oktober 2024

ÖPPET HUS 16:30-20:00

fika till självkostnadspris

Plats Furuliden
Adress
Södra Långåsvägen 10, Björklinge


31 oktober 2024

ÖPPET HUS 16:30-20:00

fika till självkostnadspris

Plats Furuliden
Adress
Södra Långåsvägen 10, Björklinge


14 november 2024

ÖPPET HUS 16:30-20:00

fika till självkostnadspris

Plats Furuliden
Adress
Södra Långåsvägen 10, Björklinge


28 november 2024

ÖPPET HUS 16:30-20:00

fika till självkostnadspris

Plats Furuliden
Adress
Södra Långåsvägen 10, Björklinge


Sommaren 2024

 

 

 6 Juni 2024 Torsdag

 Vendeldagen

 10:00-16:00

 Plats Mariebergs Skolmuseum
 Adress
Marieberg 357 Örbyhus

Vi finns 1 trappa upp 28 Juli 2024 Söndag

 Vikstadagen 11:00-15:00

 & Spelmansstämma

 Plats Viksta Kyrka
 Adress Rångsta 215, Björklinge

Vi finns i fattigstugan


25 Augusti 2024 Söndag

 Björklingedagen 11:00-15:00

 & Marknad

 Plats Hembygdsgården Björklinge
 Adress Nybyvägen 2, Björklinge

Vi finns i församlingshemmetÖPPET HUS!

PROVA PÅ

SLÄKTFORSKNING FÖR NYBÖRJARE!

Eller som medlem,

kom och forska med oss!


Föreningen har öppet hus

och våra medlemmar finns på plats

för att hjälpa dig

som är nyfiken att

prova på släktforskning. 

Vi visar hur du kommer igång

metodiskt

och använder

Riksarkivets Digitala forskarsal och

Arkiv digital AB

för att se och söka i

Kyrkomaterialet på webben i dator.

Forskar du redan eller forskat tidigare,

så hjälps vi åt om det uppstår problem.

Allt går inte att lösa

men vi gör alltid ett försök,

med olika infallsvinklar.

Ibland har vi även

intressanta föreläsningar oftast släktforskarrelaterat,

se kalendarium.

Vi fikar i mellantid till självkostnadspris.


Prova-på-gång: GRATIS!
För fortsättning är

medlemskap i föreningen

obligatoriskt. 

Björklingebygden Släktforskarförening

har samarbete med

                                        Uppsala Västmanland

TIPS FRÅN FÖRENINGEN!
Matnyttiga tips om t.ex. föreläsningar, föredrag, kurser

hos andra organisationer och föreningar

som också ägnar sig åt släktforskning.

Månadens Dokument hos Riksarkivet Uppsala von Kraémers Allé 19 Uppsala


Dag Hammarskjöld i Uppsala !

Dag Hammarskjöld är ett av Sveriges mest kända namn.

Han arbetade som FN:s generalsekreterare 1953–1961. Nyligen släpptes en film om hans arbete inom FN, med Mikael Persbrandt i huvudrollen.  Här, i månadens dokument, bjuder Uppsala på några glimtar av hans övriga liv.

Stadsarkivet Uppsala S:t Olofsgatan 15, Uppsala

Stadsarkivet förvaltar och förmedlar originalhandlingar från Uppsala kommuns verksamheter

från 1800-talet och framåt.Här hittar du även enskilda arkivsamlingar med anknytning till Uppsala.

Arkiven beskriver Uppsalas historia och är en viktig del av vårt nationella kulturarv. 

Att ta del av allmänna handlingar är en av dina grundläggande demokratiska rättigheter. De flesta handlingar vi bevarar är offentliga och tillgängliga för alla. Vissa handlingar kan dock vara sekretessbelagda under lång tid.

Du kan besöka Stadsarkivet för att få hjälp med frågor och ta del av handlingar kostnadsfritt. Läsesalen är öppen för besökare alla vardagar.Vi tar gärna emot studiebesök av föreningar, skolklasser och andra grupper.

Stadsbiblioteket Uppsala Svartbäcksgatan 17, Uppsala

Bibliotek Uppsala är en plats för möten, kunskap och upplevelser.

Vi ska ge alla Uppsalabor tillgång till berättelser och information som kan ge nya insikter och nya perspektiv.

Genom ett författarsamtal, en bok, en utställning, en sagostund eller någon annan av de hundratals aktiviteter och arrangemang vi har varje år. Välkommen till något av vårabibliotek, bokbussar, bibliotekscyklar och vårt bibliotek på nätet.

Bibliotek Uppsala är en del av Uppsala kommun.

Institutet för Språk & Folkminnen Uppsala von Kraémers Allé 21 Uppsala

För besök tag kontakt! 


Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att samla in, bygga upp och sprida kunskap om språk och kultur i Sverige.Här kan du läsa mer om oss, vårt uppdrag och hur vi redovisar det.


Länsforskningsrådet för Uppsala län


En ideell förening som sedan 1984 verkar för att öka kontakterna mellan universitet, museer, arkiv, hembygdsföreningar och släktforskarföreningar. Vi vill vara en mötesplats för alla som intresserar sig för Uppsala läns och landskapet Upplands historia. Våra medlemmar är institutioner, föreningar och enskilda individer. Vi arrangerar föreläsningar, studiebesök och utflykter som ett sätt förmedla kunskap och information om pågående forskning. Den årliga aktiviteten Seminariet Uppland i forskningen och utnämningen av Årets uppländska bok utgör vår kärnverksamhet.
Länsforskningsrådet är en förening för dig som är intresserad att ta del av och bidra med forskning om Uppland. Som medlem får du delta i våra aktiviteter och möjligheter att påverka föreningens verksamhet. Om du är hembygds- eller släktforskare eller forskare vid universitetet och vill nå ut med din forskning om Uppland igår och idag är länsforskningsrådet något för dig.

Om Fyriskällan S:t Olofsgatan 15, Uppsala

Uppsala är en av Sveriges mest omskrivna städer.

En stor del av denna litteratur finns i Fyriskällan, ett samarbete mellan Stadsbiblioteket, Stadsarkivet och Folkrörelsearkivet.

I bibliotekets del av Fyriskällan finns runt 4000 böcker, ett stort antal småskrifter,kartor och foton.

En del av materialet i Fyriskällan läses enbart på plats.

Många av titlarna finns också till hemlån. Fråga gärna personalen var de står. En del av materialet kan du också hitta i bibliotekskatalogen, här på vår webbplats:Digitala samlingen

I Fyriskällan finns två datorer med program för släktforskning.


Om Folkrörelsearkivet S:t Olofsgatan 15, Uppsala

Folkrörelsearkivet för Uppsala län arbetar sedan 1978 med att bevara föreningslivets handlingar.

Verksamheten finansieras till största delen av Landstinget, kommunerna i länet och av statliga bidrag.

Våra huvuduppgifter är att erbjuda en ordnad och säker förvaring, samt att inventera, registrera och samla in arkivmaterial från både aktiva och nedlagda föreningar. Handlingarna är i regel tillgängliga för forskning i vår forskarsal.

Arkivet förvarar inte bara pappershandlingar utan även fotografier, fanor, affischer, föremål och ljudinspelningar. Vi förvarar idag handlingar från över 5 000 föreningar från Uppsala län.

Föreningarnas historia är en del av samhällets historia och vi arbetar aktivt för att tillgängliggöra vårt material. Utställningar, öppna visningar och medverkan vid olika evenemang är exempel på detta. Arkivet erbjuder också kurser och vi tar gärna emot studiebesök.

unsplash