Gamla

Aktiviteter 2016:

Den 28/1 kl. 18.00 kom Ulf Carlén och berättade om hur man gör en släktbok.

Den 25/2 kom Märit Färnlöf och gav ”Info om Svar”.

Läs mer om dessa evenemang HÄR

Den 7/4 kom Jakob Norstedt från Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi, SSGG, och höll en spännande föreläsning om hur vi kan ta hjälp av vårt DNA för att hitta nya släktingar och få bekräftat det vi kommit fram till i vår traditionella kyrkoboksforskning. Han berättade om grunderna i DNA-släktforskning, olika typer av testning, vilka resultat de ger och hur de kan kopplas till traditionell släktforskning.