Bruk i Stockholms län

Bruk                             Socken                                Härad

Bennebol                    Bladåker                              Närdinghundra

Berkinge                     Forsmark                              Frösåker

Forsbol                        Edebo                                  Frösåker

Forsmark                     Forsmark                              Frösåker

Gunbyle                      Hökhuvud                            Frösåker

Hargs bruk                  Harg                                     Frösåker

Johannisfors                Forsmark                              Frösåker

Kallriga                       Forsmark                              Frösåker

Knivsta                       Sollentuna                            Sollentuna

Lättinge                      Ornö kapell                          Sotholm

Ortala                          Väddö                                 Väddö och Häverö

Rya                             Edebo                                  Frösåker

Skebo bruk                 Ununge                                Närdinghundra

Stockby                      Harg                                     Frösåker

Uttunge                      Västerhaninge                      Sotholm

Vigelsbo                     Valö                                     Frösåker

Vira                             Roslagskulla                        Åkers skeppslag

Vällinge                      Salem                                   Svartlösa

Vällnora                      Knutby                                 Närdinghundra

Åsby                           Knutby                                 Närdinghundra