Björklingebygdens släktforskarförening

BJÖRKLINGEBYGDENS

SLÄKTFORSKARFÖRENING

Uppdaterad 2016-11-24

 

Öppet Hus på Furuliden

 

Våra Öppet Hus-kvällar avslutas för hösten den 1/12.

 

Hjärtligt välkommen att ta med dig din forskning och kom till Furuliden på våra Öppet-huskvällar!

Kaffe med dopp finns till självkostnadspris.

 

* * *

Årsmötet hölls den 17/3 och 13 medlemmar var närvarande. Beslutades att medlemsavgiften behålls oförändrad, dvs 120 kr för enskild medlem och 180 kr för familj.

Styrelsevalet utföll som följer:

Ordföranden Solveig Brundin Eriksson och ledamöterna Wencke Hellström och Lena Persson har ett år kvar av sina mandattider;

kassören Åke Eriksson och ledamoten Kjell Andersson omvaldes för en period om två år.

Louise Schöld och Ulla Svensson valdes till nya ledamöter.

Avgående ledamöterna Bo Ekvall och Jan Branteström avtackades med blommor och diplom.

 

* * *

Du kan köpa äldre nummer av vår medlemstidning Genealogica Betuliensis till det facila priset av 20 kr. Kontakta Solveig för att beställa!

 

* * *

Vi har uppdaterat vår länksida med en hel del användbara länkar. Det märks att släktforskningen tar fart; många nya websidor dyker hela tiden upp, och många är väldigt intressanta! Vi har också gjort en översikt över släktskapsbenämningar (syssling, sexmänning etc) som

kan vara till hjälp när man vill hålla ordning på sina släktingar...

 

* * *

Något som har blivit allt mer aktuellt är att ta hjälp av DNA-teknik i släktforskningen. Det låter kanske komplicerat, men i dag kan vem som helst enkelt låta testa sitt DNA och få en jämförelse med hundratusentals andra som gjort samma test. Vi är flera i föreningen som gjort testet och hittat släktingar som kunnat bekräftas genom vår egen forskning.

Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi har en instruktiv sida om denna forskning som vi gärna rekommenderar!

Länken är SSGG.se .

 

* * *

 

Föreningslokalen Furuliden ligger på Södra Långåsvägen, vid gamla E4:an. Ni kan ta buss nr. 100 från Uppsala och 821 från Tierp. Busshållplatsen heter "Sätunavägen".

* * *

Vår förening samarbetar med Studiefrämjandet