Ändamål och verksamhet

Björklinge släktforskarförening tillhör Sveriges släktforskarförbund.

”Sveriges Släktforskarförbund är det sammanhållande organet för den svenska släktforskarrörelsen. Förbundets huvudsakliga uppgift är att ge stöd och service åt lokala släktforskarföreningar och regionala förbund. Sveriges Släktforskarförbund verkar för att sprida kännedom om släktforskningen som kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap och är de anslutna släktforskarföreningarnas röst i kontakten med myndigheter och beslutsfattare.”

Föreningen arbetar för att sprida kunskap och intresse för släktforskning i Björklingebygden,

Föreningen har omkring 100 st. medlemmar.

Föreningens verksamhet består av ca 8 öppet hus kvällar per termin samt att vi deltar på traktens hembygdsdagar. Se mer under aktiviteter.

Föreningen ger ut 2 tidningar om året, de skickas ut till alla medlemmar.

Föreningen har haft två hedersmedlemmar, Torbjörn Norman och Nina Lundgren. De har tyvärr avlidit båda två.Comments are closed.