Ändamål och verksamhet

Björklinge släktforskarförening tillhör Sveriges släktforskarförbund.

”Sveriges Släktforskarförbund är det sammanhållande organet för den svenska släktforskarrörelsen. Förbundets huvudsakliga uppgift är att ge stöd och service åt lokala släktforskarföreningar och regionala förbund. Sveriges Släktforskarförbund verkar för att sprida kännedom om släktforskningen som kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap och är de anslutna släktforskarföreningarnas röst i kontakten med myndigheter och beslutsfattare.”

Föreningen grundades 1985 för att främja släkt- och hembygdsforskning i Norduppland och har sin bas i Björklinge. Där också de regelbundna träffarna hålls.

Föreningen har omkring 100 st. medlemmar, huvudsakligen från Uppland men med spridning över stora delar av Sverige.

Vi forskar på våra anor var de än kan ha funnits och är inte på något sätt begränsade till Björklingebygden. Genom internet har vi idag tillgänglighet till i princip hela världen.

På föreningens kvällsträffar diskuterar vi våra forskningsproblem och hjälps åt att reda ut oklarheter och funderingar.

Föreningens verksamhet består av ca 8 öppet hus kvällar per termin samt att vi deltar på traktens hembygdsdagar. Se mer under aktiviteter.

Föreningen ger ut 2 tidningar om året, de skickas ut till alla medlemmar.

Föreningen har haft två hedersmedlemmar, Torbjörn Norman och Nina Lundgren. De har tyvärr avlidit båda två.