Medlemmar

Medlemsavgiften: enskild 150 kr. par 200 kr samma adress, ungdom till 25 år 50 kr.

Avgiften betalas in till föreningens postgirokonto 492 87 62-6.

Ange ditt namn, adress, E-postadress och telefonnummer på inbetalningskortet.

            När Du flyttat eller byter E-post kom ihåg att anmäla förändring!
Maila till solveigbrundin(a)gmail.com

Om du har e-postadress, skicka oss den så får du besked om när uppdateringar sker på hemsidan. Vi är även intresserade av din forskning.

Du är välkommen med bidrag som artiklar, bilder, frågor och efterlysningar till hemsidan. Vi tar också tacksamt emot förslag vad du vill läsa om!

Som medlem hos oss omfattas du av Svenska Släktforskarförbundets Kollektiva olycksfallsförsäkring och egendomsförsäkring hos Dina Försäkringar 44407388

Olycksfallsförsäkringen är en försäkring som gäller för medlemsföreningarnas medlemmar och för kroppsskada som orsakats av olycksfall som inträffat under organiserad föreningsverksamhet t.ex. möten, konferenser, resor etc. – samt under resa till eller från verksamheten. Om personliga tillhörigheter – glasögon, kläder etc. – skadas i samband med olycksfallet ersätts även dessa.

Egendomsförsäkringen är en ”företagsförsäkring” gällande för föreningar anslutna till Sveriges Släktforskarförbund. Försäkringen gäller för inträffade skador på lös egendom i föreningen,

Skada anmäles till Dina Försäkringar. För telefonnummer till närmaste Dina Försäkringar se www.dina.se. Släktforskarförbundets försäkringsnummer är 44407388.Comments are closed.