Släktforskning i Finland

Kyrkböcker

Genealogiska Samfundet i Finland  http://www.genealogia.fi

HisKi sökprogram för kyrkoböcker  http://hiski.genealogia.fi/

Finlands släkthistoriska förening http://www.sukuhistoria.fi

Arkiv Digital / gäller Åland/ http://arkivdigital.se

Digitala arkivets katalogträd  http://digi.narc.fi/digi/puu.ka

Riksarkivets digitala arkiv  http://digi.narc.fi/digi/

KATIHA, kyrkböcker från det avträdda området fram till 1909 http://www.karjalatk.fi/

Riksarkivets digitala arkiv, mantalslängder http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?amtun=25716.KA

Portti, arkivverkets informationssida om Riksarkivets material

http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Huvudsida

Arkivverket i Finland  http://www.arkisto.fi

Domstolar http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?amtun=36048.KA

Gravar

Gravar http://haudat.genealogia.fi/php/indexr.php

Kartor, gårdar och torp

Historiska kartor http://www.vanhakartta.fi/

Jan Strangs kartor http://www.strang.fi/karttatieto/

Kartplatsen, Lantmäteriverket http://www.maanmittauslaitos.fi/sv

Kartor http://www.karttakaaro.fi

Finlands lantbruksmuseum Sarka – gårdar på webben http://sukutilat.sarka.fi/

Tidningar

Brages Pressarkiv http://www.bragespressarkiv.fi/

Finskt Historiskt Tidningsbibliotek http://digi.lib.helsinki.fi

Historiska tidningsbiblioteket   Nationalbiblioteket  http://nationalbiblioteket.fi

Krig och militär

Döda i krigen 1914-1922

http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/main?lang=fi

Döda i krigen 1939-1945

http://kronos.narc.fi/menehtyneet/

Mönstringsrullor från autonomitiden         http://www.genealogia.fi/katselmus/

Mönstringsrullor fram till 1809      http:// sok.riksarkivet.se

Emigration

Emigration http://www.migrationinstitute.fi/

Ålands Emigrantinstitut http://www.eminst.net/

Ancestry http://www.mundia.com/us/       http://www.ancestry.se

Family Search https://familysearch.org/search

Ellis Island    http://libertyellisfoundation.org

Castel Garden  http:// castelgarden.org

http://sydaby.eget.net/swe/emi_ref.htm

Diskussionsforum

Sukuforum http://suku.genealogia.fi/

Westside     http://www.malax.org/westside/forum/

Finlander     http://finlander.genealogia.fi/

Geni           http://geni.com

Övrigt

Finlandssvenska sidor http://www.finlandssvenskar.se

Finlandssvenska litteratur sällskapet http://sls.fi

Befolkningscentralen http://www.vrk.fi

 

Viborgscentret http://www.viipurikeskus.fi/

Kejsarsläkten http://koti.japo.fi/

Cyndi´s List http://www.cyndislist.com/

Finland DNA-projekten http://fidna.info/

Finska riksdagen http://web.eduskunta.fi