Bruk i Uppsala län

Bruk                                    Socken                               Härad

Bondebruket                       Österlövsta                         Oland

Bro                                      Tolfta                                  Örbyhus

Gimo                                   Skäfthammar                      Oland

Harnäs                                Älvkarleby                          Örbyhus

Harvik                                 Dannemora                         Oland

Hillebola                             Österlövsta                         Oland

Karlholm                             Västland                             Örbyhus

Lövsta bruk                        Österlövsta                         Oland

Strömsberg                         Tolfta                                  Örbyhus

Söderfors                            Söderfors                            Örbyhus

Tobo                                   Tegelsmora                         Oland

Ullfors                                Tierp                                   Örbyhus

Ulva manufaktori               Bälinge                               Norunda

Västland                             Västland                             Örbyhus

Åkerby                                Österlövsta                         Oland

Älvkarleby                          Älvkarleby                          Örbyhus

Ön                                       Älvkarleby                          Örbyhus

Österby                               Film                                    Oland

Överbo masugn                  Skuttunge                           Norunda